HERINRICHTING KERNWINKELGEBIED TE MIDDELBURG

 • Ontwerper:Kuiper Compagnons
 • Hoofdaannemer:n.b.
 • Opdrachtgever:Gemeente Middelburg
 • Voorbereiding:2001-2003
 • Uitvoering:2002-2005
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Opstellen globale kostenramingen
 • Technische ondersteuning ontwerpfase
 • Bestekken en tekeningen
 • Bestekbegrotingen

Middelburg is de hoofdstad van de provincie Zeeland en is met ongeveer 40.000 inwoners de grootste stad van deze provincie. De stad ligt op het voormalige eiland Walcheren en is in de loop der jaren bijna tegen de buurgemeente Vlissingen aangegroeid. Het is een fraaie monumentale stad met veel historische gebouwen en een historisch centrum. Ondanks de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog – een bombardement in 1940 legde een groot deel van de stad in de as – staan er nog steeds ruim 1100 rijksmonumenten in de binnenstad. Daarna is Middelburg weer opgebouwd in traditionele stijl.

Eind jaren 90 koos de politiek ervoor om de binnenstad van Middelburg, stapsgewijs, autovrij te maken, met als eindresultaat een volledig autovrije Markt. Kuiper Compagnons werd geselecteerd om een inspirerende toekomstvisie neer te leggen in een Masterplan voor het centrale winkelgebied. Voor het herinrichten van de openbare ruimte hebben de centrumfuncties, de winkelstructuur, de verkeersroutes en de bereikbaarheid een aanzienlijke invloed. Kuiper Compagnons heeft vervolgens Rod’or Advies opdracht gegeven om de plannen voor de herinrichting gefaseerd uitvoeringsgereed te maken. Voor elk ontwikkelingsstadium is een gedetailleerd inrichtingsplan voor de winkelstraten opgesteld wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogstaande aanpassing van de openbare ruimte met zowel oog voor de historische waarde als de inpassing van eigentijdse stedelijke functies.

De volgende straten / pleinen zijn heringericht:

 • Lange Noordstraat
 • Seisstraat
 • Vlasmarkt
 • Markt
 • Plein 1940
 • Lange Viele
 • Lange Delft
 • Korte Delft
 • Koorkerkstraat
 • Nieuwe Kerkgang
 • Nieuwstraat
 • Segeersstraat
 • Herenstraat
 • Tympaanplein

Voor de herinrichting van het maaiveld in het kernwinkelgebied is o.a. gebruik gemaakt van hardsteen tegels en banden, greskeien, graniettegels, gebakken klinkers in diverse formaten, halfverharding van basaltsplit en roostergoten. Straatmeubilair in de vorm van (natuursteen) banken, afvalbakken, boombescherming en fietsparkeersystemen completeren het nieuwe straatbeeld.