WOONRIJP MAKEN BLOKHOEVE HET EILAND OOST TE NIEUWEGEIN

 • Ontwerper:Gemeente Nieuwegein
 • Hoofdaannemer:van Wijk Nieuwegein
 • Opdrachtgever:Gemeente Nieuwegein
 • Voorbereiding:2017
 • Uitvoering:2017
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 430.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Situatie- en hoogtemeting
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Civiel Technisch Ontwerp
 • Bestek en bestekstekeningen
 • Bestekbegroting
 • Directiebegroting
 • Aanbestedingsprocedure

In Noord-Nieuwegein, tussen de AC Verhoefweg, Taludweg, Symfonielaan en trambaan bevindt zich de woonwijk Blokhoeve. Op deze plek waren in het verleden een golfbaan en sportvelden gesitueerd. Nu worden hier, conform het Stedenbouwkundig plan, ruim 900 woningen gerealiseerd in drie fasen. Het noordelijk deel ‘de Lamellen’ is nagenoeg gereed, het middelste deel ‘het Eiland’ en het zuidelijk deel ‘het Blok’ zijn nu in voorbereiding en uitvoering.

In ‘het Eiland’ bevinden zich de particuliere kavels. Dit deelgebied kenmerkt zich door veel groen en grote kavels met vrijstaande huizen en twee-onder-één-kapwoningen. Ook het buurtpark en een klein voorzieningencentrum bevinden zich op het Eiland. Door de ruime opzet en grote maat van de kavels zal dit gebied het ‘groene hart’ binnen het plangebied vormen.

Bij het ontwerp van de openbare ruimte is uitgangspunt geweest dat het Eiland een groene ‘villawijk-achtige’ uitstraling moet krijgen. Er is daarom gekozen voor een groene inrichting in de vorm van hagen, bomen en gras. De bestrating bestaat uit gebakken klinkers. Beukenhagen en berkebomen in de woonstraten moeten het groene karakter versterken. Om de beeldkwaliteit te garanderen worden alle kavels in het eiland aan de straatzijde voorzien van een beukenhaag. Het openbaar parkeren bevindt zich met langsparkeerplaatsen in de oost-west georiënteerde straten en met haakse parkeerplaatsen in de noord-zuidstraten. Afvalcontainers worden direct vanaf de inrit geleegd door middel van een zijlader. Er zijn dus geen verzamelplekken voor huisvuilcontainers.

Op basis van het Stedenbouwkundig Inrichtingsplan van de gemeente Nieuwegein d.d. 2 oktober 2008 is het Civiel Technisch Ontwerp voor de openbare ruimte opgesteld. De straten Kweekhoeve, Bongerdhoeve en Weidehoeve zijn hiermee definitief ingericht. De straat Bouwhoeve is met de vrijgekomen materialen uit de hiervoor genoemde straten ingericht totdat de bouwactiviteiten ook daar afgerond zijn.